ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ

„ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“

Фондацията реализира образователни, научни и бизнес проекти в областта на международните и европейските въпроси, политики и изследвания, на насърчаването на икономическото развитие и на IT развитието.

#ShareEurope
Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality

Период за изпълнение: 01.09.2019  г. – 31.08.2022 г.

Проектът се координира от Фондацията и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.

 

Проектът ще надгради и допълни съществуващата платформа за виртуална реалност в образованието IEDU360. Основната цел е да подкрепи прилагането на иновативни методи на преподаване чрез интегриране на технологии за виртуална и смесена реалност (VR и MR) в образователните подходи в цяла Европа. Тя ще бъде постигната чрез три специфични цели:

 • Осигуряване на висококачествено и приобщаващо образование чрез обогатяване на учебния опит, като същевременно подкрепя ефективното използване на цифрови технологии и насърчава дейности, които свързват обучението с опит от реалния живот чрез прилагането на виртуална и смесена реалност;

 • Овластяване на учители и училищни лидери чрез укрепване на целенасочено сътрудничество, мрежи за обучение, онлайн общности и иновативни педагогически практики сред учителите и училищните ръководители и включване на други заинтересовани страни;

 • Засилване на европейското сътрудничество в областта на училищното образование чрез изграждане на Европейска мрежа за VR технологии в образованието за установяване на по-тесни контакти между заинтересованите страни в европейските училища, учители и училищни ръководители и подкрепа на реформите на политиката в образователната област.

 

Целеви групи:

 • Ученици в неравностойно положение, като деца с трудности в ученето, от културно разнородни общности, както и с физически увреждания.

 • Учители от всички училищни класове, по-конкретно тези, които преподават география, история, природни и хуманитарни науки, ИКТ.

 • Училищни ръководства и мрежи, по-специално училищни мениджъри, влиятелни личности в областта на училищното образование, политици и други вземащи решения.

 

Очаквани резултати:

 1.  Преглед на училищната програма на страните, включени в проекта, и кратък списък с уроци за VR/MR адаптация.

 2.  Разработване на задание за 360° VR и модули за смесена реалност Разработка на софтуер.

 3.  Надграждане на платформата IEDU360 с три нови функции – инструмент за учители и домашна работа, инструмент за смесена реалност и функция за видео съдържание на 360° VR.

 4.  Създаване на база данни за смесена реалност и 360° VR видео образователни ресурси.

 5.  Подобряване и обогатяване на европейската VR и 360° Image Bank в рамките на платформата IEDU360.

 6.  Разработване на стандарт IEDU360, съдържащ стандарти за качество на 360° заснемане и VR и MR съдържание.

 7.  Създаване на Европейска мрежа за VR технологии в образованието.

 

Партньори по проекта: 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София (България), Фондация „Просвета“ (България), Geniko Lykeio Agios Nikolaos – Ситония (Гърция), TUROREIN – Verein zur Förderung transnationaler Jugendinitiativen (Австрия), Czech VR Agency, s.r.o. (Чехия), Kulturalis Orokseg Menedzserek Egyesulete (Унгария).

 

За повече информация, посетете сайта на проекта: https://shareurope.eu/

Актуална информация за изпълнението на проекта можете да намерите в секцията Новини.

КОНТАКТИ

ж.к. "Изток"

ул. "Николай Островски" №5

София, България

Тел: +359 888 904967

Тел: +359 885 778846

ibfprojectbg@gmail.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

logoin.png