top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

download.png

Erasmus+ Project

INTERACTIVE EDUCATION IN 360°

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

01.09.2016 г. – 28.02.2019 г.

Проектът е координиран от Фондацията и е осъществен с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.

 

Проектът „Interactive Education in 360°“ бе насочен към изграждането на свободно достъпна уеббазирана платформа (www.IEDU360.eu) за създаване и ползване на учебно съдържание и тестове, които намират приложение в учебния процес. Платформата е базирана на най-новите масовизирани 360° VR технологии и позволява учебният процес да бъде изнесен максимално близо до реалната среда; позволява виртуалните уроци да бъдат надграждани с широк набор от инструменти – текст, фотография, колаж, звук, видео, интеракция под формата на тест/тестова игра. 

 

Основната цел на проекта бе да се създаде и тества електорнна уеб базирана система за създаване на образователно съдържание, което да доближи преподаването до реалната среда. Осъществяването ѝ се базираше на три основни принципа:

 • Възпроизвеждане на реална среда в рамките на определена учебна тема;

 • Достъпност на технологията, удобство за потребителя и интеракция със системата;

 • Аналитична секция за отчитане на резултатите.

 

Целеви групи:

 • Учители от всички степени на училищното образование;

 • Преподаватели по различни дисциплини;

 • Ученици от всички класове;

 • Хора и организации, занимаващи се с продължаващо обучение;

 • Хора и организации, занимаващи се с професионално и корпоративно обучение.

 

Постигнати резултати:

 1.  Изграждане на свободно достъпна образователна платформа за създаване на уроци във виртуална реалност с интерфейс на български, английски, чешки и италиански език.

 2.  Разработване на уроци под формата на виртуални уроци в платформата.

 3.  Популяризиране на платформата в България, Великобритания, Чехия и Италия.

 

Проектът е отличен със специална награда от Националната агенция за управление на програмата “Еразъм+” за своето качество и потенциал.

 

Партньори по проекта: 119. СУ (България), Нов български университет (България), Acton Exchange Ltd. (Великобритания), MANE – CZ, s.r.o. (Чехия), Study Partners, s.r.o – Czech College (Чехия), Young Effect Association (Италия).

 

Посетете образователната платформа, създадена по проекта: http://iedu360.eu/

Hot Air Balloons
bottom of page