ФОНДАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНА

БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интеракция!

АКТУАЛНО

Фондация „Интерактивна България“ провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти!

„ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“

Национална асоциация „Интерактивна България“ си поставя за цел да обедини в интерактивни мрежови взаимодействия възможно най-широк кръг участници, като популяризира интерактивни технологии и решения, които подобряват обществения живот и активното включване. 

ЗА НАС

Фондация „Интерактивна България“ стартира своята дейност в началото на 2015 г. Тя работи в полза на цялото общество, като подпомага развиването и прилагането на интерактивни технологии и решения в областта на образованието, науката и комуникациите.


Фондацията си поставя за цел да обедини на неформален партньорски принцип в национална асоциация „Интерактивна България“ възможно най-широк кръг участници, като популяризира интерактивни технологии и решения, които подобряват обществения живот и активното включване в интерактивни мрежови взаимодействия. Ние осъществяваме своята основна цел – да подобряваме живота на хората чрез интеракция – като поддържаме последователни и логически свързани дейности и процеси, насочени към приобщаване, включване и проактивнност:


– провокиране на дебат за изясняване на понятието „интеракция“;
– изграждане на „облачна“ мрежа за интерактивни взаимодействия;
– провеждане на обучения за включване на интерактивни процеси;
– разработване на интерактивни технологии и решения за обществото;
– участие в инициативи и проекти с интерактивна насоченост;
– визуализиране, популяризиране и комуникация на интеракции.


Вижте какво е интеракция и как тя може да подобри живота ви в нашия блог.


Фондацията реализира образователни, научни и бизнес проекти в областта на международните и европейските въпроси, политики и изследвания, на насърчаването на икономическото развитие и на IT развитието, сред които се открояват „ShareBulgaria“ (изцяло със собствен принос) и „Interactive Education in 360°“ (в рамките на програма „Еразъм+“).


През годините разширихме своята дейност с изпълнението на още два проекта в сектор
„Училищно образование“ на програма „Еразъм+“ и три проекта по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.“.


Разгледайте нашите проекти.


От 2019 година Фондация „Интерактивна България“ провежда обучения за повишаване
квалификацията на педагогически специалисти с присъждане на кредити по програма,
одобрена от МОН.

 

ЕКИП

Нашият екип възникна като неформална гражданска мрежа за интерактивна комуникация и взаимодействия, обединена около идеята да приложим „междучовешки облачни технологии“ в нашите делови отношения. Обединявайки част от притежаваните от всеки от нас експертни познания и ресурси, реализирахме добавена стойност за всеки от участниците: ако до вчера съм бил само уебдизайнер, днес вече предлагам комплексни маркетингови, юридически и финансови решения, предоставени за моите клиенти на „облачен“ принцип.

 

Големият потенциал на този механизъм на работа провокира няколко от по-активните участници в мрежата да дадат начало на Фондация в обществена полза „Интерактивна България“, регистрирана през 2015 г.

 

Юридическата регистрация е само формален израз на по-голямата общност, около която се обединяваме – Национална асоциация „Интерактивна България“. Тя включва Фондацията като свое оперативно ядро и широк кръг от партньори в цялата страна – представители на бизнеса, администрацията и гражданския сектор. Всички те споделят част от своите ресурси в различни сфери на дейност на „облачен“ принцип в мрежата.

 

Нашият мрежови подход за „облачни“ интерактивни взаимодействия може да се разклонява и развива практически неограничено. Ето защо всяка ваша конструктивна и проактивна идея е добре дошла. Не се колебайте да я споделите с нас и да се включите в „облака“!

download.png

ИВАН ВЕЛКОВ

Икономист

Иван е икономист, учил и специализирал в Пекинския столичен икономически и бизнес университет, работил и ръководил няколко международни консултантски компании.

Председател на Фондация „Интерактивна България“ и на Управителните съвети на БГФМА и ФИАБЦИ – България, член на УС на Българската стопанска камара и вицепрезидент на Съвета на експертите на Международната федерация за недвижими имоти – ФИАБЦИ.

Бил е хоноруван преподавател в УНСС, председател на УС и Комисията по професионална етика, а понастоящем – член на Националния съвет на НСНИ. 

Медиатор, регистриран в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Член на УС на Център за разрешаване на спорове и Софийски дискусионен форум. Участник в няколко работни групи по адаптиране и въвеждане на международни и европейски професионални стандарти.

Владее английски, руски и китайски език.

download.png

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ

ICT експерт

Димо е ICT експерт от Американския университет в България. Съосновател е на 360.bg – за времето си най-големия български сайт за панорамни визуализации. 360° фотограф. За първи път в България интегрира видеосъдържание в 3D пространства. Създател на повече от 3000 виртуални тура. Работил е като мрежови инженер и администратор и е отговарял за развитието на комуникационни мрежи и сървъри за криптиран трансфер. Занимава се с Voip (SIP & H.323), IP, DNS, домейн контролери и др. Притежава CCNA сертификат. 

Ползва английски, руски и хърватски език.

download.png

ИВАЙЛО ИВАНОВ

SEO експерт

Ивайло работи по докторска дисертация на тема „Възвращаемост на инвестициите на търговските центрове в България“ при Варненския свободен университет. Участвал е в управлението на търговски центрове като „Мол Варна“ и „Сити Мол Скопие“, както и в бизнесразвитието на „Сити Център София“, „Галерия Стара Загора“ и др. Член е на Организационния комитет и съосновател на българското подразделение на Международната асоциация на търговските центрове (МАТЦ). 

Ползва английски, немски и сърбо-хърватски език.

download.png

АДРИАН ИЛИЕВ

Юрист

Адриан е юрист от СУ „Св. Кл. Охридски“. Работи в сферата на договорното, дружественото и информационното право и е основател на сайта за правна информация www.Advocati.org. Участвал e в национална мрежа от юристи по индустриални отношения при КТ „Подкрепа“ и в разработката на пилотни стратегии за иновации в ученето през целия живот. Арбитър при НИПА. Адвокат. Член на Надзорния съвет на ДЕОС. Участник в работни групи за усъвършенстване на законодателството. 


Ползва английски, руски и японски език.