top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

SCROLL

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

ЗА НАС

 

 

Фондация „Интерактивна България“ стартира своята дейност в началото на 2015 г. Тя работи в полза на цялото общество, като подпомага развиването и прилагането на интерактивни технологии и решения в областта на образованието, науката и комуникациите.


Фондацията си поставя за цел да обедини на неформален партньорски принцип в национална асоциация „Интерактивна България“ възможно най-широк кръг участници, като популяризира интерактивни технологии и решения, които подобряват обществения живот и активното включване в интерактивни мрежови взаимодействия. Ние осъществяваме своята основна цел – да подобряваме живота на хората чрез интеракция – като поддържаме последователни и логически свързани дейности и процеси, насочени към приобщаване, включване и проактивнност:

  • провокиране на дебат за изясняване на понятието „интеракция“;

  • изграждане на „облачна“ мрежа за интерактивни взаимодействия;

  • провеждане на обучения за включване на интерактивни процеси;

  • разработване на интерактивни технологии и решения за обществото;

ЗА НАС

НАШИЯТ ЕКИП

 

 

Нашият екип възникна като неформална гражданска мрежа за интерактивна комуникация и взаимодействия, обединена около идеята да приложим „междучовешки облачни технологии“ в нашите делови отношения. Обединявайки част от притежаваните от всеки от нас експертни познания и ресурси, реализирахме добавена стойност за всеки от участниците: ако до вчера съм бил само уебдизайнер, днес вече предлагам комплексни маркетингови, юридически и финансови решения, предоставени за моите клиенти на „облачен“ принцип.

Големият потенциал на този механизъм на работа провокира няколко от по-активните участници в мрежата да дадат начало на Фондация в обществена полза „Интерактивна България“, регистрирана през 2015 г.

ЕКИП
DSC_8394.jpg

ИВАН ВЕЛКОВ

ИКОНОМИСТ

​Иван е икономист, учил и специализирал в Пекинския столичен икономически и бизнес университет, работил и ръководил няколко международни консултантски компании.

DSC_8375.jpg

АДРИАН ИЛИЕВ

ЮРИСТ

Адриан е завършил за юрист в СУ „Св. Кл. Охридски“. Работи в сферата на договорното, дружественото и информационното право и е основател на сайта за правна информация www.Advocati.org.

bottom of page