top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Онлайн партньорска среща по проекта Game of Business

Updated: Oct 23, 2023


На 8 март 2021 г. се проведе онлайн среща на партньорите по проекта Game of Business: Simulation Environment for Entrepreneurial Education, който се координира от Фондация „Интерактивна България“. Участие взеха представители на European School of Brussels IV Laeken (Белгия), Innovation Frontiers IKE (Гърция), Zavod Ambitia, Zavod za Razvoj Mladinskega Dela (Словения) и Slovak Business Agency (Словакия).


Партньорите по проекта представиха своите организации и институции, както и експертизата, с която ще допринесат за реализирането на интелектуалните продукти. Кристиян Братованов от фондация „Интерактивна България“ представи административните и съдържателните аспекти на проекта. Обсъдена беше организацията на работата и други административни въпроси. Предвид ситуацията с пандемията от COVID-19 бе взето решение следващата Транснационална партньорска среща по проекта да се проведе през м. юни в Гърция, ако епидемичната обстановка го позволява.


Основната цел на проекта е да предложи иновативен метод за обучение по предприемачество в училищните ресурси за отворено образование, базиран върху авангардни технологични решения. Предстои сформиране на екип за управление, създаване на уебстраница и страници/профили в социалните мрежи и визуална идентичност на проекта. Паралелно ще започне работа по създаване на съдържание и техническо обезпечаване на платформата Game of Business за обучение по предприемачество на ученици от всички етапи на училищното образование.


Проектът Game of Business: Simulation Environment for Entrepreneurial Education Registration No.: 2020-1-BG01-KA201-078958 се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ и ще продължи до края на м. август 2023 г.
Comments


bottom of page