top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Онлайн партньорска среща по проекта #ShareEurope

Updated: Jul 14, 2022


Поради пандемичната ситуация бе отложена Третата транснационална среща по проекта #ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality. Беше планирано срещата да се проведе през април 2021 г. в гр. Виена, Австрия, но предвид свързаните с COVID-19 здравни рискове и променящите се изисквания за пътуване в Европа, екипът по управление на проекта реши да продължи комуникацията си изцяло онлайн.


На 11 март 2021 г. партньорите проведоха онлайн среща. Екипът направи преглед на напредъка по изпълнението на проекта и обсъди предстоящите задачи и предизвикателства. Партньорите се запознаха с новите функционалности на платформата iEDU, както и с административни въпроси, свързани с приноса им към интелектуалните продукти на проекта. Предстои интерфейсът на iEDU да бъде преведен на езиците на партньорите, да се подготви обзор на учебните планове и програми в партньорските държави и да се изберат теми за демонстрационните уроци, които ще бъдат създадени в платформата.


Проект No.: 2019-1-BG01-KA201-062321 „# ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality“ (2019 – 2022) се координира от фондация „Интерактивна България“ и е финансиран по програма „Ерзъм+“, сектор „Училищно образование“.

bottom of page