top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Надграждаме платформата iEDU с инструменти за виртуална и смесена реалност

Updated: Jul 14, 2022

В края на месец октомври 2020 г. приключи отстраняването на грешки и несъответствия в платформата iEDU и започна надграждането ѝ с нови функционалности, които ще позволят внедряване на най-съвременните визуални и интерактивни 360-градусови технологии за виртуална и смесена реалност в процеса на обучение.


Платформата iEDU ще бъде допълнена с три нови функционалности: инструмент за учители и за домашна работа, инструмент за смесена реалност, функция за видеосъдържание във формат 360º VR.


Инструментът за учители и домашна работа ще позволи на учителите да възлагат и проверяват домашни работи, както и да провеждат изпити във виртуална среда през платформата. От своя страна учениците ще могат да правят свои презентации, да се упражняват и да полагат изпити във формата VR/MR – характеристика, с която iEDU се отличава от голяма част от съществуващите платформи за обучение от разстояние в електронна среда.


Инструментът за смесена реалност (MR) ще даде възможност всички налични инструменти в платформата да се ползват в среда със смесена реалност. Ще могат да се създават по-атрактивни и интерактивни уроци с участието на разказвач на истории – самият учител, анимиран обект или известна личност.


Функцията за видеосъдържание във формат 360º VR ще има опции за качване, редактиране и вграждане.
Платформата ще бъде допълнена с възможност за изпращане на съобщения между отделни потребители (учители и ученици), а всеки отделен клас ще разполага със „стена“, където учителят ще може да публикува информация, свързана с учебния процес (инструкции, съобщения линкове към тестове и др.).


Платформата iEDU ще бъде усъвършенствана и с добавянето на статистически инструменти: Google Analytics, брой създадени уроци, брой научени уроци, изпълнени упражнения и проведени тестове, брой, тип и географски обхват на потребителите, време, прекарано в системата, вид използвани системни модули и др.


iEDU е онлайн образователна платформа, създадена по проект „Interactive Education in 360º“ (2016 – 2019). Надграждането на програмата се осъществява по проект „#ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality“ (2019 – 2022). И двата проекта са координирани от фондация „Интерактивна България“ и финансирани по програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“. Добавянето на технология за смесена реалност и видео образователно съдържание за 360º VRще позволи още по-широко въвеждане на авангардни технологии в процеса на обучение, насърчавайки създаването на иновативни практики и подходи в европейския образователен процес.

Comments


bottom of page