top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Проектът #ShareEurope продължава изцяло в електронна среда

Втората партньорска среща по проекта „#ShareEurope: Sharing Interactive Educationin Virtual and Mixed Reality“, която трябваше да се проведе от 6 до 8 септември 2020 г. в Агиос Николаос, Гърция, беше отложена поради пандемичната ситуация в Европа. Екипът по управление взе решение комуникацията и дейностите по проекта да продължат изцяло онлайн, за да се гарантира безопасността на участниците.


Както бе планирано, екипът по управление направи преглед на извършеното до момента и обсъди предстоящите задачи и предизвикателства. Партньорите бяха информирани за работата по Image Bank и отстраняването на грешки от платформата iEDU, както и относно административните изисквания, свързани с междинния доклад за изпълнението на проекта.


Предстои обучение на партньорите за заснемане и обработка на изображения в 360º, което ще бъде проведено от фондация „Интерактивна България“, както и разработване на демонстрационни уроци и тестове в съответствие в учебните програми на участващите държави.


Проект No.: 2019-1-BG01-KA201-062321 „#ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality“ (2019 – 2022) се координира от фондация „Интерактивна България“ и е финансиран по програма „Ерзъм+“, сектор „Училищно образование“.

Comments


bottom of page