• Interact BG

Първа партньорска среща по проекта #ShareEurope

От 29 до 31 януари 2020 г. в гр. София се проведе началната среща по проекта #ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality, който се координира от Фондация „Интерактивна България“.


В транснационалното събитие участие взеха представители на всички партньори по проекта: 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София (България), Фондация „Просвета“ (България), Geniko Lykeio Agios Nikolaos – Ситония (Гърция), TUROREIN – Verein zur Förderung transnationaler Jugendinitiativen (Австрия), Czech VR Agency, s.r.o. (Чехия), Kulturalis Orokseg Menedzserek Egyesulete (Унгария).


Целта на срещата бе да се изяснят основните въпроси, свързани с управлението на проекта, и да се приемат правила за съвместната работа на партньорите. Планирано бе изпълнението на дейностите по първия етап от проекта. Участниците в срещата споделиха идеи и добри практики при използването на виртуална реалност като интерактивен инструмент за представяне на учебно съдържание.


Основната цел на проекта #ShareEurope е да подкрепи прилагането на иновативни методи на преподаване чрез интегриране на технологии за виртуална и смесена реалност в образователните подходи в цяла Европа, като надгради и допълни съществуващата платформа за виртуална реалност в образованието IEDU360º. Проектът ще даде възможност в дигитална среда да се свърже обучението с опит от реалния живот, ще насърчи създаването на онлайн общности и сътрудничеството на европейско ниво в областта на училищното образование.


Проектът #ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ и ще продължи до края на м. август 2022 г.


КОНТАКТИ

ж.к. "Изток"

ул. "Николай Островски" №5

София, България

Тел: +359 888 904967

Тел: +359 885 778846

ibfprojectbg@gmail.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

logoin.png