• Interact BG

Честита Първа пролет!

Фондация „Интерактивна България“ ви честити настъпването на астрономическата пролет и ви желае здраве, обновление и творчество!


Добре дошла!


Излез и погледни

какви прекрасни дни!

Сред клони разцъфтели

са птиците запели.


И всеки млад листец, и всеки бял цветец към слънцето нагоре е чашчица разтворил!


По градове, села добре си ни дошла, зелена, свежа, росна, ти, пролет цветоносна!


Елисавета Багряна