top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Честит празник, скъпи учители!

Updated: Jul 14, 2022

Фондация „Интерактивна България“ поздравява всички български педагози с Международния ден на учителя и им пожелава здраве, дръзновение и любознателни ученици!


Моята учителка


Когато за пръв път страхливо

аз в класната стая надникнах,

тъй ласкаво ти ме погали,

че в същия миг те обикнах.


Когато с несръчните пръсти

се мъчех да пиша с мастило,

ти, сведена кротко над мене,

ми вдъхваше вяра и сила.


С тебе разбрах, че щом учиш,

урокът е винаги лесен,

че винаги трябва да бъда

с другарите искрен и честен.


Научи ме ти да обичам

от ранните детски години

горите, полята — и всичко,

което наричам „родина“.


Аз много неща ще забравя,

но теб ще забравя ли? — Няма.

В сърцето си твоето име

до името пазя на мама.


Леда Милева
Commentaires


bottom of page