top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

TPM 2 | BRATISLAVA, SLOVAKIA

Updated: Oct 23, 2023

Втората партньорска среща по проекта Game of Business, се проведе в Братислава, Словакия в периода 1-3 февруари 2022 г. Домакин на срещата беше Словашката бизнес агенция в офиса организацията. Поради ограниченията на пандемията някои от партньорите участваха онлайн, както следва:


ФОНДАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ - БЪЛГАРИЯ - 3 (+3 ОНЛАЙН)


56 ОУ „ПРОФ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК’ - БЪЛГАРИЯ - БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ


ЕВРОПУЛ КОНСУЛТИНГ - БЪЛГАРИЯ - 1 (ОНЛАЙН)


ЗАВОД АМБИТИЯ - СЛОВЕНИЯ - 1


ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩА БРЮКСЕЛ IV - БЕЛГИЯ - 1 (+1 ОНЛАЙН)


ИНОВАЦИОННИ ГРАНИЦИ - ГЪРЦИЯ - 2 (ОНЛАЙН)


Първо беше направена презентация, очертаваща рамката на текущия напредък по двете основни дейности по проекта – софтуерна платформа и образователно съдържание. Представена бе и обща информация за дейностите по анексите и сроковете за следващите месеци.


Тогава беше направено представянето на първата версия на софтуерната платформа от ИТ екипа на проекта. Презентацията включваше преглед на потребителската част на платформата, както и на административната част, показваща разработените в момента функционалности и възможности.


След това се състоя представянето на екипа, разработващ образователното съдържание. Поради естеството на връзката между двете основни дейности на проекта, представянето на софтуерната част повдигна повече въпроси, отколкото отговори, които в крайна сметка намериха своите отговори в представянето на образователно съдържание. Тъй като това е най-важната част от проекта и успехът му зависи до голяма степен от него, беше важно да се избере подход, който да доведе до развитието на умения и компетенции у учениците, а не просто да ги насочва стъпка по стъпка в създаване на бизнес план.


За да постигне тази цел, екипът, разработващ образователното съдържание за платформата, избра да използва гъвкав подход, както и структура от дейности на платформата, тясно свързани с Европейската рамка за обучение по предприемачество (EntreComp).


Използването на тази образователна рамка е една от основните идеи, възникнали от дискусиите на първия TPM на проекта, с помощта на г-н Мануел Бордой /Председател на Европейските училища/, която впоследствие беше доразвита от екипа, отговорен за развитието на образователната съдържание.


Тази рамка би осигурила максимална използваемост и полезност за учениците на платформата в цяла Европа, независимо от образователната система в страната, в която живеят, тъй като покрива всички необходими изисквания за предприемачески знания на училищно ниво и дори надграждане до професионално и експертно ниво.


Дейностите на платформата ще водят студентите през процес на учене и разбиране как работи бизнесът, а създаването на бизнес план ще бъде само един от резултатите от тези дейности. Извършването на някои от дейностите на платформата ще доведе до придобиване на определена част от дадена EntreComp компетентност, което означава, че придобиването на определена компетентност от тази рамка ще изисква адекватно изпълнение на няколко дейности. Например, придобиването на една компетентност EntreComp може да изисква успешно завършване на 3 дейности на платформата, всяка със значимост от 33,33%.


За да бъде една дейност успешна, тя трябва да бъде одобрена от ръководител/учител. Дейностите, водещи до придобиване на компетенции от рамката EntreComp, ще бъдат маркирани като изискващи одобрение.


Всяка одобрена и съответно успешно придобита EntreComp компетенция ще награди ученика със значка или друг отличителен символ за постижение. Това ще спомогне за повишаване на мотивацията на учениците.


За да определим кои от дейностите на платформата ще доведат до развитието и придобиването на съответните компетенции в рамките на EntreComp, ще използваме въпросници, които партньорите по проекта ще изпращат до избрани целеви групи с необходимите компетенции.КАКВО СЛЕДВА?


Работата по проекта продължава с развитието на платформата до ниво, което може да позволи интегрирането на създаденото образователно съдържание.


Учебното съдържание трябва да бъде организирано в различни нива на сложност, съответстващи на различните класни групи в училището. С помощта на партньорите се установяват връзките между компетенциите на EntreComp и дейностите на платформата.


Предстои създаването и интегрирането на модул за бюджетиране.


Повече за проекта - ТУКComments


bottom of page