top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Платформата iEDU бе представена пред учители от 140. СУ

Updated: Jul 14, 2022


На 15 март 2021 г. екип на фондация „Интерактивна България“ представи платформата iEDU пред учители от 140. СУ „Иван Богоров“ в София. Поради противоепичните мерки участие в събитието взеха учители от начален етап, както и ръководството на училището.


Учителите се запознаха с възможностите на платформата за създаване на иновативни онлайн уроци, базирани на 360-градусова фотография, видеоуроци, упражнения, тестове и ученически проекти. Бяха демонстрирани комуникационните инструменти на платформата и опцията за използването й като виртуална класна стая.


В последвалата свободна дискусия се откроиха характеристиките на iEDU, които биха били от най-голяма полза за учителите и учениците от начален етап: създаването на междупредметни връзки, онагледяването на практическите приложения на изучавания материал, игровизацията на обучението, създаването на интерактивни проекти от учениците и повишаването на мотивацията им за учене.


iEDU е онлайн образователна платформа, създадена по проект „Interactive Education in 360º“ (2016 – 2019). Надграждането на програмата се осъществява по проект „#ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality“ (2019 – 2022). И двата проекта са координирани от фондация „Интерактивна България“ и финансирани по програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.
Opmerkingen


bottom of page