• Interact BG

Платформата iEDU бе представена пред учители от 140. СУ


На 15 март 2021 г. екип на фондация „Интерактивна България“ представи платформата iEDU пред учители от 140. СУ „Иван Богоров“ в София. Поради противоепичните мерки участие в събитието взеха учители от начален етап, както и ръководството на училището.


Учителите се запознаха с възможностите на платформата за създаване на иновативни онлайн уроци, базирани на 360-градусова фотография, видеоуроци, упражнения, тестове и ученически проекти. Бяха демонстрирани комуникационните инструменти на платформата и опцията за използването й като виртуална класна стая.


В последвалата свободна дискусия се откроиха характеристиките на iEDU, които биха били от най-голяма полза за учителите и учениците от начален етап: създаването на междупредметни връзки, онагледяването на практическите приложения на изучавания материал, игровизацията на обучението, създаването на интерактивни проекти от учениците и повишаването на мотивацията им за учене.


iEDU е онлайн образователна платформа, създадена по проект „Interactive Education in 360º“ (2016 – 2019). Надграждането на програмата се осъществява по проект „#ShareEurope: Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality“ (2019 – 2022). И двата проекта са координирани от фондация „Интерактивна България“ и финансирани по програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.