top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

ПРОЕКТ на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на китоподобните бозайници в България

Updated: Mar 1, 2023

ПРОЕКТ на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на китоподобните бозайници в България - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) за 2022 – 2032 г.

Проект_ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ_китоподобни_01.11.2021
.pdf
Download PDF • 5.76MB

Документът е създаден в рамките на изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0005-C02 Разработване на план за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus), финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.".Comments


bottom of page