top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Собственост

Настоящият сайт е собственост на Фондация „Интерактивна България“ с ЕИК-176889119 и адрес в гр. София 1504, ул. Марин Дринов №13, представлявана от председателя Иван Велков, ibfprojectbg@gmail.com, тел: +359 888 904967; Тел: +359 885 778846.


Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Фондация „Интерактивна България“, в случай, че не е посочено друго.

 

Общи условия

Потребителите получават правото да използват сайта Interact.bg единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с Фондация „Интерактивна България“.


Използването на части от текстови, фото и видео материали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни и дигитални издания, телевизии и други медии, и бъде добавен линк към Interact.bg - за интернет сайтове.


Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видео материали от сайта Interact.bg, без изричното писмено съгласие на Фондация „Интерактивна България“, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.


Всяко подобно действие ще бъде преследвано от Фондация „Интерактивна България“ по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.


Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е Фондация „Интерактивна България“, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в Interact.bg е свободно.

Фондация „Интерактивна България“ има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

 

Отговорност

Фондация „Интерактивна България“ прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация „Интерактивна България“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Фондация „Интерактивна България“ не носи отговорност за:


• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
• Информацията, включена в сайтовете, към които в Interact.bg са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

 

Конфиденциалност

Фондация „Интерактивна България“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Фондация „Интерактивна България“ се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.

Фондация „Интерактивна България“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).


С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на форма за запитване и регистрация за събитие лични данни за целите на директния маркетинг. 


Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Условията за ползване на сайта.

 

Обезщетения

Фондация „Интерактивна България“ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта Interact.bg.


За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

bottom of page