top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

TPM 3 | PUDAPEST, HUNGARY

Updated: Oct 24, 2022

Партньорството по проекта успя да се събере за третата партньорска среща на проекта в периода 16-18 декември 2021 г. Нашите любезни домакини, KULTURALIS OROKSEG MENEDZSEREK EGYESULETE – унгарските ни партньори – ни поканиха в техния офис. Всички партньори бяха представени с изключение на партньорите от Чешката република.


Срещата се провежда при провеждане на две основни точки за работа:

  • Преглед на напредъка на проекта

  • Практикуване на най-новите функции на IEDU

Прегледът на дейностите по проекта включва доклад за свършеното до момента и какво остава да се направи с подкрепата на всички партньори по проекта.


Отворени образователни ресурси

По отношение на изработването, адаптирането и качването на отворените образователни ресурси, дейността е включена в анексите на партньорите по проекта и дейността, предходните анекси, осигуряването и качването на отворените образователни ресурси. Дейността ще доведе до изготвяне на кратък списък с избраните уроци от училищата във всяка страна и следва баланса, планиран в проекта, а именно:

– Баланс на преподаваните предмети – поне 50% от избраните уроци са насочени към предмети с високо съдържание на визуална информация, като география, история и природни науки

– Пропорционален брой учебно съдържание за всички класове на училище – основно училище, прогимназия, гимназия.


Създаването на уроци във формат IEDU също е включено в анекс 2 на партньорските договори и трябва да доведе до следните резултати:

  • Уроци за виртуална реалност – 10 нови урока на партньор

  • Уроци за смесена реалност – 10 нови урока на партньора

  • VR видео уроци – 10 нови урока на партньор

По време на срещата представителят на координатора г-н Братованов установи, че все още има някои грешки, които трябва да се коригират в платформата IEDU360, някои от които могат да се свържат с езиковите версии на интерфейса, беше решена дейността, която ще бъде реализирана след отстраняване на бъговете – планирани до края на декември 2021 г.


Софтуер

Предвиденият за разработка софтуер по проекта включва три основни дейности – разработване и надграждане на Image Bank, разработване на нови функции на платформата IEDU360 и интегриране на новите функции в инструментите за електронно обучение на Просвета.

На целия софтуер, разработен по време на проекта, е присвоено конкретно описание на съответния софтуер. Платформата IEDU360 е надградена с три нови функции, както следва:

  • учители и инструменти за домашна работа

  • инструмент за смесена реалност

  • функция за 360° VR видео съдържание

Практическите ефекти от новите инструменти бяха представени на партньорите по време на срещата. По време на презентацията бяха открити още няколко грешки, главно в езиковите версии на интерфейса IEDU360. Самите представители на партньорите също осъществиха на практика способността си да работят със системните функции и да създадат своите собствени уроци. Това са следващите им задачи, за да завършат приноса си към техния договор.


Европейската VR и 360° Image Bank е разработена и функционира на https://360image.net/ . Партньорите по проекта предоставиха 50 повече VR и 360° изображения /общо още 350 изображения/, които полагат основата на образователните ресурси за VR, които трябва да бъдат разработени от учителите.

Съдържанието и функциите на IEDU360 ще бъдат интегрирани с инструментите за електронно обучение на Prosveta през следващите няколко месеца.


Стандарти и мрежа на ЕС

Съгласно описанието на проекта партньорство ще трябва да разработи стандарти и обучитнелна база данни за работа с платформата. Той ще бъде разработен от координатора на проекта и ще бъде координиран с партньорството.

По отношение на развитието на мрежата в ЕС съществуват два подхода за създаване и развитие на мрежата. Това може да са:

1. Неформално създаване на мрежата

2. Официално създаване на мрежата по правилата за регистрация и развитие на европейската НПО, съгласно изискванията на Ръководството на програмата Еразъм+. Координаторът на проекта се работи с по-нататъшен анализ и подготвителна работа за възможност за организиране на регистрацията на мрежата.


Календар на събитията

Има редица събития, които трябва да бъдат организирани до края на проекта. Възможната времева рамка може да бъде както следва:


2022

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

ТПМ

ТПМ4 - Чехия

ТПМ5 - Гърция

Събития за разпространение

Чехия

Австрия

Гърция

България

Унгария

Обучения за учители и ученици

България, 18СУ

Други пилотни обучения

Други пилотни обучения

Гърция, Агиос Николаос

Други пилотни обучения

Други пилотни обучения

Други пилотни обучения


Координацията на организацията на събитията ще се осъществява чрез Doodle въпросници, изпратени до партньорите по проекта. Като цяло, на 4 -ти TPM трябва да се организира преди 25 -ти март, а събитията в Гърция трябва да се организират в края на май или в края на юни.

По отношение на транснационалните срещи по проекта, координаторът на проекта ще прехвърли средствата на участниците, които не участват във времето на проекта TPM. Средствата ще бъдат прехвърлени за участие в един или повече от интелектуалните резултати на проекта, след като петият TPM се проведе в Гърция.


Повече за проекта, прочетете на сайта http://shareurope.eu/

17 views

Comentarios


bottom of page