top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

TPM 1 | SOFIA, BULGARIA

Updated: Oct 23, 2023

На 22 юли 2021 г. в Интерпред, координаторът на проекта „Game of Business“ организира Първата транснационална среща по проекта. Участници в срещата бяха всички партньори по проекта, но поради пандемичните ограничения, някои от тях участваха онлайн. На срещата присъстваха представители на Brussels IV School, включително директорът на училището г -н Мануел Бордой. Българските партньори бяха представени от общо 7 членове на експертния екип на Фондация Интерактивна България, както и участници от 56 СУ „Проф. Константин Иречек “и Европул Кансълтинг. Iпървата-транснационална-среща-на-проекта-game-of-business-се-проведе-в-софияnnovation Frontiers от Гърция имаше двама представители, а Zavod Ambitia от Словения - един. Участници онлайн бяха нашите партньори от Словашката бизнес агенция.


По време на срещата беше направен преглед на дейностите по проекта и беше проведена оживена дискусия. Прегледът включи двете основни части от изпълнението на проекта на интелектуалните продукти - разработването на софтуер и системна концепция, както и развитието на образователните ресурси, базирани на анализа.


Първата част от интелектуалните ресурси (преглед, проектиране и обучения) ще се ръководи от експерти от координатора на проекта с подкрепата на партньорството по проекта. Партньорите по проекта предложиха дейностите да следват базовото проучване EntreComp: Рамката за компетентност на предприемачеството, направено от Съвместния изследователски център. В допълнение към това образователните и обучителни ресурси ще бъдат фокусирани върху развитието на компетентности и адаптирани към трите училищни нива с подкрепата на учителите и учениците. Основната цел е крайният резултат да стане използваем и ефективен за практическите нужди на преподаването.


Втората част от интелектуалните резултати - разработването на софтуерни модули - беше представена от ръководителя на проекта и ИТ експертите, присъстващи на срещата онлайн. Те включват:

1. Инициализиране на бизнес идеята и рамковата стратегия - пазарна ниша, описание на продукт/услуга, маркетинг и приходи, брандиране и реклама

2. Набиране и сътрудничество в партньорството - Лични профили, мотивационни писма и заявление за интерес, търсене и преглед на човешки ресурси, комуникационна система

3. Бизнес планиране и изкуството на представянето - нужди от продукти/услуги и местоположение на пазарната ниша; Производствени процеси и ресурси; Парични потоци, приходи, разходи и баланси; Прогнозиране на развитието на бизнеса и инвестиционен риск; Управление на бизнес информация; Организация и управление на бизнеса; Срокове на бизнес идеята; Изкуството на представянето.

4. Финансиране - краудфандинг; Инвестиционни процедури; Рисково финансиране.


Софтуерните модули и логическата последователност на играта ще следват образователната методология и сценарии, които ще бъдат интегрирани в системната логика. Беше проведена дискусия и генериране на идеи за възможностите на системата.


По отношение на включването и участието, координаторът на проекта представи основните и вторичните целеви групи на проекта, които ще бъдат включени и ще участват по време на различните фази от разработването на проекта. Основната идея е, че те трябва да верифицират резултатите от проекта и да ги направят ефективни за учителите.


Потенциалните предприемачи ще бъдат по-задълбочени потребители на платформата и се очаква да използват на практика резултатите от платформата. Те ще бъдат избрани сред учениците от партньорство по проекта чрез организиране на събития, като например конкурс, „намери себе си и работи за себе си“, „мечтаната работа-това си ти“.


Вторичните целеви групи по проекта ще бъдат използвани като точки за разпространение и посланици на резултатите от проекта. Това са образователни центрове, училища, институции.

По отношение на проектната документация, координаторът на проекта разработва три основни плана на проекта - план за управление на проекта, комуникационен план, разпространение и план за социални медии.


Като продължение на проекта беше решено партньорството по проекта да бъде възложено да участва по -активно в анализа, образователното съдържание и преводите. По отношение на следващата транснационалта среща в Гърция беше решено, че тя ще се проведе, ако пандемията от Covid ни позволява това и като се обърне внимание на ваканциите в училищата (или организацията през почивните дни).Comments


bottom of page