top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Предстоящо събитие: Дискусия за предизвикателствата пред младежкото предприемачество в Европа

На 21-ви юли 2023 г., ще бъде проведена дискусия целяща да генерира изводи и очертае действия адресиращи предизвикателствата пред младежкото предприемачество в Европа. Темата на събитието ще се фокусира върху предизвикателствата пред младежкото предприемачество в Европа и ще предостави платформа за дискусия на експерти и младежи с изявен интерес и постижения в тази област.


Целта на събитието е да се обсъди нивото на младежката предприемаческа активност и възможностите, които младите хора в Европа, включително и в България, имат за да развиват своята предприемаческа мисъл, умения и да се реализират като предприемачи или успешни професионалисти. Дискусията ще се фокусира върху добавената стойност от придобиването на предприемачески умения и формирането на предприемаческото мислене като фактор за кариерно развитие на младежите, дори и ако не се развият като предприемачи.

Поканени са също младежи с изявен интерес и постижения в предприемачеството, експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и иновациите, неправителствени организации, работодателски и синдикални организации.

Гост и експерт в дискусиятаще бъде и г-н Мануел Бордой, заместник-генерален секретар на Европейските училища. Той ще сподели своят богат практическа опит в образователната система и специализацията си в областта на предприемачеството при работа с младежи.

Освен дискусията, събитието ще бъде място за представяне на иновативния образователен дигитален продукт Game of Business, разработен по програма Еразъм+. Платформа предоставя динамична и ангажираща среда, която насърчава учениците и младежите да развиват предприемаческо мислене и умения чрез набор от структурирани образователни модули и интерактивни дейности и симулации.

Заповядайте на това събитие заедно с водещи експерти и младежи, които споделят страстта за предприемачеството и желанието да създават промени в предприемаческата среда в Европа. Събитието започва в 10:00 часа и ще се проведе в сградата на Българска търговско промишлена палата.


Моля заявете своето участие тук: ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


51 views

Comments


bottom of page