top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Покана за заключителна пресконференция

Updated: Jul 14, 2022

Фондация „ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“ има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект BG16M1OP002-3.019-0005-C03 Споделена визия за Натура 2000 в регион Сoфия., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.


Очакваме Ви на на 8 септември 2021 г., сряда, от 10:30 часа в зала „Форум“ на Хотел Форум, гр. София, бул. “Цар Борис III” 41.Comentarios


bottom of page