top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Млади хора от регион София научиха за спецификите на екологичната мрежа Натура 2000 в областта

Updated: Jul 14, 2022

На специално информационно събитие, доцентът от СУ „Св. Климент Охридски“ – Камен Нам, сподели с представители на младите хора в Софийския регион възможностите, които предоставя екологичната мрежа Натура 2000. Като специалист по ландшафтна екология и лицензиран експерт по ОВОС, той представи пред публиката различните защитени зони около столицата и цялата София област. В рамките на срещата се запознаха с целите на Натура 2000 и развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот.


„Организирането на инициативи и развитието на бизнес в защитени зони, част от Натура 2000, може да бъде много ползотворно за всички страни, замесени в този процес. От една страна местното население може да получи директни ползи под формата на реализирани приходи от търговия с местни екологични продукти или сувенири, от друга страна желанието на туристите да опознаят красиви кътчета в България без да оставят отпечатък е много голямо. Особено в Софийска област, интересът към тези магични кътчета е огромен. След забързаните работни дни, голяма част от столичани търсят спокойно място, където да се насладят на природата през уикенда“, разказа доцент Нам.


Експертът обсъди с присъстващите и други възможности за бизнес инициативи, освен създаването на екопътеки. Като много перспективен и успешен модел бе описано оползотворяването на различни райони с голям брой защитени видове.

След информационната среща, доц. Нам и гостите на събитието посетиха една от площадките за наблюдение намираща се в ЗЗ Витоша. От нея се открива невероятен пейзаж към София и може да се види почти цялото плато и обкръжаващите го обекти от защитената мрежа Натура 2000.


Информационната среща бе организирана от Фондация „Интерактивна България“ и е част е част от дейностите на проект BG16M1OP002-3.019-0005-C02 – „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Цел

та ѝ бе да запознае аудиторията с целите и задачите на Натура 2000, развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот. Чрез нея ще се изгради споделена визия за екологичната мрежа в регион София, както и да постигне по-висока степен на опазване на защитените видове в района

Всички материали от събитието можете да свалите от този линк.

Comments


bottom of page