Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Млади хора от регион София научиха за спецификите на екологичната мрежа Натура 2000 в областта

Updated: Jul 14

На специално информационно събитие, доцентът от СУ „Св. Климент Охридски“ – Камен Нам, сподели с представители на младите хора в Софийския регион възможностите, които предоставя екологичната мрежа Натура 2000. Като специалист по ландшафтна екология и лицензиран експерт по ОВОС, той представи пред публиката различните защитени зони около столицата и цялата София област. В рамките на срещата се запознаха с целите на Натура 2000 и развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот.


„Организирането на инициативи и развитието на бизнес в защитени зони, част от Натура 2000, може да бъде много ползотворно за всички страни, замесени в този процес. От една страна местното население може да получи директни ползи под формата на реализирани приходи от търговия с местни екологични продукти или сувенири, от друга страна желанието на туристите да опознаят красиви кътчета в България без да оставят отпечатък е много голямо. Особено в Софийска област, интересът към тези магични кътчета е огромен. След забързаните работни дни, голяма част от столичани търсят спокойно място, където да се насладят на природата през уикенда“, разказа доцент Нам.


Експертът обсъди с присъстващите и други възможности за бизнес инициативи, освен създаването на екопътеки. Като много перспективен и успешен модел бе описано оползотворяването на различни райони с голям брой защитени видове.

След информационната среща, доц. Нам и гостите на събитието посетиха една от площадките за наблюдение намираща се в ЗЗ Витоша. От нея се открива невероятен пейзаж към София и може да се види почти цялото плато и обкръжаващите го обекти от защитената мрежа Натура 2000.


Информационната среща бе организирана от Фондация „Интерактивна България“ и е част е част от дейностите на проект BG16M1OP002-3.019-0005-C02 – „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Цел

та ѝ бе да запознае аудиторията с целите и задачите на Натура 2000, развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот. Чрез нея ще се изгради споделена визия за екологичната мрежа в регион София, както и да постигне по-висока степен на опазване на защитените видове в района

Всички материали от събитието можете да свалите от този линк.