top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Информационно събитие

Updated: Jul 14, 2022

Фондация „ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“ има удоволствието да Ви покани на информационно събитие за повишаване осведомеността на представители на туристическия сектор и компетентни структури в общини в регион София относно екологичната мрежа Натура 2000. В рамките на срещата ще Ви запознаем с целите и задачите на Натура 2000, развитие на устойчив туризъм, възможности за финансиране и разработване на проекти.


Очакваме Ви на 17 юни 2021 (четвъртък) от 14:30 часа в зала „Лозенец“, ул. Бисер №2. След края на информационната среща е организирано посещение на зона от Натура 2000 в района на Витоша.


Comments


bottom of page