ФОНДАЦИЯ „ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“ ОРГАНИЗИРА

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ

Нашите обучения за учители са иновативни и интерактивни, запознават участниците с актуални тенденции и технологични инструменти в образованието и ги стимулират да прилагат творчески подходи в преподавателската си практика.

Фондация „Интерактивна България“ е сертифицирана по ISO 9001:2015 за разработване, организиране и провеждане на обучения.
 

Интерактивно образование във виртуална реалност 
Теоретико-практически курс за подобряване на дигиталните компетентности на учителите

Продължителност:

16 часа

Квалификационни

кредити:

1 брой

Обучението е одобрено от МОН и е включено в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Програмата предлага квалификация на педагогически специалисти за работа с интерактивни уеб приложения и платформи за създаване на учебно съдържание и спомагателни материали, както и придобиване на познания за технологиите за създаване на VR/360° съдържание за уеб и локално приложение и придобиване на умения за тяхното използване в учебна среда. 

 

Обучението включва:

  • Запознаване с различните интерактивни платформи за създаване на учебно съдържание с фокус върху образователната платформа IEDU360.eu, базирана на изграждане на уроци във виртуална среда;

  • Теоретична рамка за работата с интерактивни платформи – развитие, инструменти и възможности;

  • Практическа работа и демонстрации;

  • Практическо приложение на интеракцията в учебния процес – задачи, работа в групи и индивидуално;

  • Опознаване и анализ на възможните начини за създаване на VR/360° съдържание, както и усвояване на умения за реалното им приложение в учебния процес и извън него;

  • Творчески подходи при работата с интерактивно съдържание във виртуална среда – актуалност и адаптивност;

  • Мониторинг на протичане.

 

Обучението предвижда 50% теоретична и 50% практическа част и завършва със защита на проект.

Форма за записване
Удобно време за провеждане на обучението

Изпратено успешно!