За нас

„Интерактивна България“

Национална асоциация „Интерактивна България“ си поставя за цел да обедини в интерактивни мрежови взаимодействия възможно най-широк кръг участници, като популяризира интерактивни технологии и решения, които подобряват обществения живот и активното включване.

Интерактивни визуални форми

Възможностите за прилагане на интерактивни визуални форми в областта на гражданското общество, културата, образованието, управлението, бизнеса... ни провокира да отделим специално внимание на иновативния дизайн и колаборации, за да освободим значителен потенциал за добавена стойност в полза на всички.

Проактивен център

Национална асоциация „Интерактивна България“ действа като проактивен център за експерти, организации и институции от най-различни сфери на обществения живот, които в рамките на осъществяваната интерактивна комуникация реализират добавена стойност за цялото общество.

Точки в 360°

Преглеждания

Харесвания

Интеракция

Какво е интеракция?

Интеракция: (лат.) inter – между; actio – действие; взаимодействие; двустранна комуникация, при която действията/съобщенията на даден индивид/система са свързани и породени от предишни такива на отсрещните индивиди/системи.
Интерактивното взаимодействие може да се представи като процес от поне 3 стъпки:

  • actio – едностранна акция на „А“ спрямо „Б“;
  • re-actio – насрещна ре-акция на „Б“ в отговор на „А“;
  • inter-actio – взаимна интер-акция между „А“ и „Б“, обусловена от техните насрещни ре-акции.

Интеракцията не може да се представи по друг начин, освен като процес, взаимодействие между поне две страни, всяка от които участва активно в процеса и обуславя неговото по-нататъшно развитие. В интеракцията е неуместно да говорим за „водеща“ и „следваща“ страна или за „подател“ и „получател“, тъй като всяка от страните обединява тези качества в себе си и се позовава на тях в отсрещната страна. В този смисъл интеракцията се явява съвременен, хоризонтален метод на комуникация/взаимодействие, насърчаващ активното включване на всички заинтересувани страни.
Това понятие не е окончателно!

Eдна от основните цели на Национална асоциация „Интерактивна България“ е да работи за по-нататъшното изясняване на понятието „Интеракция“ – за което разчитаме да се включите и вие. Докато прецизираме това понятие и възможните му приложения в обществения живот, създаваме мрежа от интеракции, която цели всички участници да се възползват в максимална степен от креативния потенциал на интерактивните решения и технологии, които създаваме заедно.

Включете се още сега!

Каква е ползата?

Обществени интеракции

Интерактивната комуникация допринася за утвърждаване на хоризонталния принцип в обществените отношения – тъй като няма „водеща“ и „следваща“ страна, а всеки от участниците едновременно поражда комуникативния процес и реагира на получаваната обратна връзка. Това способства за развитието на демокрацията и гражданското общество, тъй като повече заинтересувани страни получават възможност за включване и техните проактивни идеи се отразяват. Съществуващите вертикални и йерархични ограничения отстъпват назад в полза на прякото, прозрачно и неопосредствано участие в създаването на добавена стойност.

Хоризонтален принцип, включване, демокрация

Интерактивното взаимодействие става възможно благодарение на съвременните информационни и комуникационни технологии, осигуряващи безпрецедентна свързаност в социални мрежи. Благодарение на това всеки от участниците е овластен да внесе собствената си позиция в интерактивната комуникация и да приеме позициите на останалите участници, като общият поток е достъпен в реално време и се поддава на по-нататъшни целенасочени изследвания и обработка. Това надхвърля приноса на който и да било отделен човек, група или организация, като позволява генерирането на добавена стойност чрез включването на заинтересувани страни и отработването на актуални предизвикателства.

Съвременни технологии, социални мрежи, включване

Като разпознаваме предимствата на интерактивната комуникация за утвърждаване на хоризонталния принцип и за генериране на добавена стойност чрез прилагането на съвременни технологии за свързаност в социални мрежи, съсредоточаваме вниманието си в толкова направления и области на приложение, колкото сме способни да осмислим. Чувствайте се поканени в този процес, тъй като вашият потенциал със сигурност ще го обогати! Благодарение на интерактивния подход обединяваме сили с представители на гражданското общество (прозрачност, достъпност, включване, правосъдие), информационни и комуникационни технологии (дизайн, колаборация, анализ), култура, образование, история, маркетинг, бизнес-процеси, управление.

Интерактивни направления в обществения живот

Ако разпознавате себе си и вашата полза в описаните по-горе процеси и идеи, не пропускайте да се свържете с нас и да се включите! Ние ви очакваме.

Какво правим

Интерактивни инициативи

Президентство на Република България
 

Президентство на Република България

 
Национален музей
 

Национален музей "Квадрат 500"

 
Архитектурен резерват
 

Архитектурен резерват "Боженците"

 
Поглед към нощна София
 

Поглед към нощна София

 
Катедрален храм Св. Александър Невски
 

Катедрален храм Св. Александър Невски

 
119 СОУ „Михаил Арнаудов“
 

119 СОУ „Михаил Арнаудов“

 
Природен парк „Персина“
 

Природен парк „Персина“

 
Добридолски манастир „Св. Троица“
 

Добридолски манастир „Св. Троица“

 

Екип

Иван Велков
 

Иван Велков

Икономист
Димитър Стойчев
 

Димитър Стойчев

ICT-експерт
Ивайло Иванов
 

Ивайло Иванов

CEO-експерт
Адриан Илиев
 

Адриан Илиев

Юрист

Нашият екип възникна като неформална гражданска мрежа за интерактивна комуникация и взаимодействия, обединена около идеята да приложим „междучовешки облачни технологии“ в нашите делови отношения. Обединявайки част от притежаваните от всеки от нас експертни познания и ресурси, реализирахме добавена стойност за всеки от участниците: ако до вчера съм бил само web-дизайнер, днес вече предлагам комплексни маркетингови, юридически и финансови решения, предоставени за моите клиенти на „облачен“ принцип.

Големият потенциал на този механизъм на работа провокира няколко от по-активните участници в мрежата да дадат начало на Фондация в обществена полза „Интерактивна България“, регистрирана с Решение от 21.05.2015 г. по ф.д.№158/2015 на 21 състав при Софийски градски съд, с ЕИК-176889119 и официален адрес в гр. София, 1504, район Оборище, ул. Марин Дринов №13, ет. 1.

Юридическата регистрация е само формален израз на по-голямата общност, около която се обединяваме – Национална асоциация „Интерактивна България“. Последната включва Фондацията като свое оперативно ядро и широк кръг от заинтересувани страни в цялата страна – представители на бизнеса, администрацията и гражданския сектор. Всички те са структурирани по направления съобразно техните интереси и сфери на дейност, и споделят част от своите ресурси на „облачен“ принцип в мрежата.

Нашият мрежови подход за „облачни“ интерактивни взаимодействия може да се разклонява и развива практически неограничено. Ето защо всяка ваша конструктивна и проактивна идея е добре дошла. Не се колебайте да споделите с нас и да се присъедините!

Партньори

Интерактивни партньорства

Национална асоциация „Интерактивна България“ обединява в мрежа от интерактивни взаимодействия широк кръг заинтересувани страни, всяка от които генерира добавена стойност, като споделя част от своята експертиза и ресурси, и се възползва от нашите мрежови възможности на „облачен“ принцип.

Ако разпознавате себе си и вашата полза в нашия модел на работа, не пропускайте да се свържете с нас и да се включите! Ние и нашите партньори ви очакваме.